Advokátní kancelář Vozáb & Co. nabízí držitelům prémiových a firemních karet Mastercard zvýhodněné a bezplatné právní služby, zejména pro podnikatele a malé střední firmy, týkající se založení společnosti, registrace ochranné známky, vypracování obchodních podmínek pro e-shop, rámcové kupní smlouvy, smlouvy o dílo, licenční smlouvy, pracovní smlouvy a konzultací v těchto oblastech. Podmínky uplatnění a poskytnutí benefitů upravují podmínky Mastercard ELITE programu.

Vaše výhoda v programu
Mastercard Business Selection:

 • Založení SRO základní konfigurace (s jedním společníkem a jednatelem) – zvýhodněná cena 15.000 Kč bez DPH (zahrnuje veškeré náklady, klient musí poskytnout součinnost)
 • Založení SRO složitější konfigurace na míru (specifická zakladatelská listina, více společníků, složitější předmět podnikání apod.) – zvýhodněná cena 20.000 Kč bez DPH (zahrnuje veškeré náklady, klient musí poskytnout součinnost)
 • Registrace ochranné známky základní konfigurace (max. 3 druhy výrobků a služeb) – zvýhodněná cena 10.000 Kč bez DPH (zahrnuje veškeré náklady, klient musí poskytnout součinnost)
 • Registrace ochranné známky složitější konfigurace (více druhů výrobků a služeb) – zvýhodněná cena 10.000 Kč bez DPH + příplatek 500 Kč za každou další třídu výrobků nebo služeb nad rámec základních 3 (zahrnuje veškeré náklady, klient musí poskytnout součinnost)
 • Vzorové obchodní podmínky pro e-shop – zvýhodněná cena 3.000 Kč bez DPH + konzultace v oblasti prodeje zboží na dálku (0,5 hodiny)
 • Vzorová rámcová kupní smlouva pro dodávky zboží – zvýhodněná cena 3.000 Kč bez DPH + konzultace v oblasti smluvního práva (0,5 hodiny)
 • Vzorová smlouva o dílo (stavební práce) – zvýhodněná cena 3.000 Kč bez DPH + konzultace v oblasti smlouvy o dílo (0,5 hodiny)
 • Vzorová licenční smlouva (ochranná známka) – zvýhodněná cena 3.000 Kč bez DPH + konzultace v oblasti práva duševního vlastnictví (0,5 hodiny)
 • Vzorová pracovní smlouva a dohoda o provedení práce – zvýhodněná cena 1.500 Kč bez DPH + konzultace v oblasti pracovního práva (0,5 hodiny)
 • Konzultace v oblasti práva duševního vlastnictví a nekalé soutěže (0,5 hodiny) – zdarma
 • Konzultace v oblasti prodeje zboží na dálku (0,5 hodiny) – zdarma
 • Konzultace v oblasti zakládaní společností a korporačních změn (0,5 hodiny) – zdarma
 • Konzultace v oblasti pracovního práva (0,5 hodiny) – zdarma

Kontaktní údaje:

Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Pod vilami 747/10,
140 00 Praha 4

Tel: +420 241 416 220

Fax: +420 241 405 321

E-mail: office@vozab.com

www.vozab.com